• Home
  • Stefan Gerschewski

Stefan Gerschewski

Stefan Gerschewski Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie

Ukończył studia uniwersyteckie w zakresie prawa i administracji publicznej w Niemczech i Francji. Przez kilka lat pracował dla Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Berlinie oraz dla Departamentu Żywności i Rolnictwa Stałego Przedstawiciela Niemiec przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W tym okresie był także zaangażowany w kilka misji szkoleniowych dla organów ds. bezpieczeństwa konsumentów w Egipcie i Tunezji. Od 2015 r. był tymczasowo Radcą ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie na Ukrainie. Obecnie pełni tę funkcję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.