siemens

SIEMENS

 

Zakres działalności firmy Siemens Sp. z o.o. obejmuje sprzedaż produktów, rozwiązań i usług Siemens AG oraz świadczenie usług inżynieryjnych, doradczych i serwisowych w zakresie wyposażenia elektrycznego i elektronicznego dla przemysłu, automatyki i techniki napędowej, instalacji i systemów wytwarzania energii, przesyłu i rozdziału energii, techniki medycznej, techniki transportu szynowego i systemów zarządzania budynkami, infrastruktury komunalnej i specjalistycznej.

 

 

Siemens Sp. z o.o. oferuje na polskim rynku rozwiązania technologiczne łączące produkty macierzystego koncernu oraz usługi związane z:

  • wytwarzaniem energii – kompletne elektrownie i ich części, turbiny parowe i gazowe, lądowe i morskie turbiny wiatrowe, generatory, automatykę, produkty i rozwiązania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla systemów wysokiego i średniego napięcia oraz ich komponenty, usługi z zakresu zasilania obiektów w energię elektryczną średniego i niskiego napięcia,

  • automatyzacją i digitalizację procesów produkcyjnych – automatykę, sterowanie przemysłowe, technologie napędów, technikę kontrolno-pomiarową, jak również oprogramowanie dla przemysłu,

  • infrastrukturę miejską i budynkową – automatykę bezpieczeństwa obiektów, technologię inteligentnego budynku, efektywne zarządzanie energią budynkową, dzięki czemu Klienci zyskują korzyści nie tylko z minimalizacji kosztów instalacji i kosztów operacyjnych, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności,
    • systemy inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, rozwiązania dla gospodarki wodnej i ściekowej oraz technikę transportu szynowego: różnorodne pojazdy szynowe i systemy zarządzania ruchem.