RODO

Co to RODO

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest First Communications Sp. z o.o. Sp. K. ul. Adama Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok.

Gdzie dostępne są informacje o twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy: fc@firstcommunications.pl lub pisemnie pod adresem ul. Adama Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok.
Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem www.firstcommunications.pl/pl/rodo/