Raphaelle Malot

Raphaelle Malot Ekspert ds. mleczarstwa, Dyrekcja Generalna ds. Działalności Gospodarczej i Środowiskowej Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji

Pani Malot jest absolwentką uniwersytetu Agroparistech (dawniej INA-PG), który ukończyła w 2013 r. Od tamtej pory pracuje w Ministerstwie Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji. Dzięki styczności z przepisami w zakresie materiałów siewnych i hodowli roślin w Dyrekcji Generalnej ds. Żywności zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej posiąść obszerną wiedzę na temat kwestii sanitarnych i europejskiego ustawodawstwa. Obecnie odpowiada ona za działania następcze podejmowane przez Dyrekcję Generalną ds. Działalności Gospodarczej i Środowiskowej Przedsiębiorstw w związku z sektorem mleka i produktów mleczarskich. Zasiada ona w komitetach zarządzających, które śledzą kwestie związane z mleczarstwem w Komisji Europejskiej oraz uczestniczy w negocjacjach dotyczących polityk sektora mleczarskiego na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Odpowiada za wdrażanie tych polityk na szczeblu krajowym.