Ranking

Nieprzerwanie już po raz dwunasty zapraszamy spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się przetwórstwem mleka do udziału w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Jego celem jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych.

W tym roku do grona Członków Kapituły zaprosiliśmy niekwestionowanych znawców sektora i rynku mleczarskiego. Zgłoszone do konkursu firmy oceniać będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, banku Credit Agricole – partnera XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, Infodome sp. z o.o, Polskiej Izby Mleka oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Warunkiem uczestnictwa w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Polskiej Izby Mleka w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok. Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2018 roku. Więcej szczegółów dotyczących Rankingu znajdziecie
Państwo na stronie www.izbamleka.pl w zakładce Ranking 2018.

Udział w Rankingu jest bezpłatny

Rozstrzygnięcie XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich odbędzie się na uroczystej Gali podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, 27 września 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku.

Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą wykorzystane jedynie w celu sporządzenia Rankingu i wyłonienia laureatów.

XII Ranking Spółdzielni Mleczarskich jest dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Serdecznie zapraszamy do udziału

POBIERZ ANKIETĘ

Partner kategorii specjalnej