Program

Dzień I

 • 26 września 2018 r.
 • I SESJA – AKTUALNY STAN SEKTORA MLECZARSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ I PLANOWANEJ POLITYKI
 • II SESJA – ZAŁOŻENIA FINANSOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR, W TYM MIEJSCE DOSTAWCÓW I PRZETWÓRCÓW MLEKA. SZANSE I ZAGROŻENIA
 • 19:30/20:00 KOLACJA PLENEROWA

Dzień II

 • 27 września 2018 r.
 • III SESJA – MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ KRAJOWE I UNIJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ PAKIETY STABILIZACYJNE DLA SEKTORA
 • IV SESJA – MECHANIZMY WSPOMAGAJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODY ROLNIKÓW I PRZETWÓRCÓW
 • 20:00 – GALA ROZDANIA NAGRÓD FSM 2018

Dzień III

 • 28 września 2018 r.

 • ZAKOŃCZENIE FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI
 • MLECZARSKIEJ

 • 12:00 – WYKWATEROWANIE GOŚCI I ZAKOŃCZENIE FSM