Prelegenci

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urodził się w 1961 roku w Czernikowie pod Toruniem. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne. W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim. W latach 2010-2011 radny sejmiku kujawsko-pomorskim z ramienia PiS. Od 1992 do 2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003-2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie. Od roku 2005 do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008-2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.  W VIII Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i w komisji ds. energii i skarbu państwa. Od 20 czerwca 2018 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Riitta Brandt
Wiceprezes ds. Polityki Żywnościowej i Handlu w Valio Ltd.

Pracuje w Valio od ponad 30 lat. Od 1993 r. zajmuje się sprawami unijnymi, początkowo głównie w obszarze narzędzi zarządzania rynkiem mleka oraz refundacji eksportowych. Wraz ze zmianą w polityce UE, jej zakres odpowiedzialności ewaluował w kierunku rolnictwa, polityki żywnościowej i handlowej. Riitta Brandt pełni również funkcję Dyrektora Wykonawczego Fińskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mleka i Hurtowników Produktów Mleczarskich (MML). Stowarzyszenie to zajmuje się rozwojem polityki krajowej i międzynarodowej. Ponadto, Riitta jest członkiem zarządu European Dairy Association (EDA) od 2009 r. Jest również członkiem zarządu EUCOLAIT. Przewodniczy Fińskiemu Krajowemu Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF) oraz jest członkiem Stałego Komitetu ds. polityki mleczarskiej i gospodarki.

Henrike Burchardi
 Starszy analityk w Ife Institute of Food Economics

Pracuje jako starszy analityk w Ife Institute of Food Economics w Kilonii (Niemcy). Główne obszary jej pracy obejmują analizy rynku mleka, analizy kosztów w łańcuchu mleczarskim oraz zarządzanie ryzykiem w sektorze mleczarskim. Prowadzi wykłady na University of Applied Sciences in Triesdorf.

Roel Jongeneel (PhD)
 Starszy badacz oraz analityk ds. polityki i rynku

Roel Jongeneel jest starszym badaczem oraz analitykiem ds. polityki i rynku z ogromnym doświadczeniem w modelowaniu ekonomicznym i analizach politycznych. Jest koordynatorem holenderskiego partnerstwa publiczno-prywatnego pod nazwą „Market Outlook Agri Food Sector”. Kluczowe obszary jego działalności to analiza polityki mleczarskiej i rolnej.

Andrzej Babuchowski
Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego (IIPM)

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

 

Łukasz Wyrzykowski
Dyrektor ds. Analiz Mleczarskich w IFCN AG

Łukasz Wyrzykowski jest dyrektorem ds. analiz sektora mleczarskiego oraz analitykiem rynku mleka w IFCN AG w Kilonii w Niemczech. Przez siedem ostatnich lat jego głównymi obszarami ekspertyz były: modele rozwoju rynku mleczarskiego wraz z analizą mleczarskiego łańcucha wartości, ceny mleka i pasz oraz zachowanie produkcji, krótko- i długoterminowe prognozy produkcji i cen, struktura i analiza gospodarstw, rozwój projektów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzanie nimi, przygotowanie raportów i analiz. Jest konsultantem ds. rynku mleka czołowych światowych przedsiębiorstw z łańcuchów dostaw mleczarskich na całym świecie. Lider zespołów ds. treści mleczarskich oraz IT składających się z 12 naukowców. jest także członkiem zarządu IFCN AG odpowiedzialnym za strategiczne decyzje, rozwój przedsiębiorstwa, badania i rozwój oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

Agnieszka Maliszewska
Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

 

Michel Nalet
Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

 

Peter Blogg
Starszy Menadżer ds. Produktów Rolnych  na EEX  – Europejskiej Giełdzie Energii

Peter Blogg jest starszym menadżerem ds. produktów rolnych na EEX – Europejskiej Giełdzie Energii. Przed dołączeniem do zespołu giełdy w styczniu 2018 r., Peter pełnił wiele różnych funkcji biznesowych oraz związanych z rozwojem produktów na innych giełdach, m.in. Euronext-LIFFE oraz Chicago Mercantile Exchange. Swoją ponad trzydziestoletnią karierę Peter zaczął na parkietach giełdowych w London Commodity Exchange, pracował także jako dyrektor ds. rozwoju biznesu w przedsiębiorstwie zajmującym się informacjami finansowymi, natowanym na AIM (Alternative Investment Market) w Londonynie oraz jako konsultant dla Banku Światowego.

Jukka Likitalo
Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczarskie. Jukka jest również skarbnikiem i członkiem Prezydium CELCAA.

 

Karolina Żelawska-Pałasz
Pracownik Sekcji Korporacyjnej Departamentu Państw
Bałtyckich i Europy Północnej w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI).

Karolina Żelawska-Pałasz pracuje w Sekcji Korporacyjnej Departamentu Basenu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Zajmuje się operacjami pożyczkowymi skierowanymi do przedsiębiorstw w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy w EBI pracowała na stanowisku Dyrektora w Biurze Finansowania Strukturalnego w Banku PEKAO SA (UniCredit Group). Pani Żelawska-Pałasz ma ponad 18-letnie doświadczenie w finansowaniu sektora korporacji, finansowaniu strukturalnym, typu project finance. Karolina ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz program studiów we współpracy w Uniwersytetem w Mainz. Karolina posiada tytuł CFA.

Mary Thurston
Ambasador Nowej Zelandii w Polsce, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Estonii i Gruzji

Mary Thurston została powołana na Ambasadora Nowej Zelandii w Polsce, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Estonii i Gruzji w lipcu 2017 r. Mary jest zawodowym dyplomatą, której wcześniejsze zagraniczne delegacje obejmowały Singapur i Wyspy Salomona. Pracowała w Wellington przy negocjacjach Partnerstwa Transpacyficznego (umowy o wolnym handlu) i  przy relacjach dwustronnych z Vanuatu i francuskimi terytoriami na Pacyfiku. Mary posiada stopień honorowego licencjata (BA) z angielskiego i języków współczesnych (francuskiego), który uzyskała na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz podyplomowy certyfikat edukacji z Uniwersytetu w Yorku. Mówi po francusku, hiszpańsku, w języku pijin używanym na Wyspach Salomona, a obecnie uczy się języka polskiego.

 

Raphaëlle Malot
Ekspert ds. mleczarstwa, Dyrekcja Generalna ds. Działalności Gospodarczej
i Środowiskowej  Przedsiębiorstw,Ministerstwo Rolnictwa,
Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji

Pani Malot jest absolwentką uniwersytetu Agroparistech (dawniej INA-PG), który ukończyła w 2013 r. Od tamtej pory pracuje w Ministerstwie Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji. Dzięki styczności z przepisami w zakresie materiałów siewnych i hodowli roślin w Dyrekcji Generalnej ds. Żywności zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej posiąść obszerną wiedzę na temat kwestii sanitarnych i europejskiego ustawodastwa. Obecnie odpowiada ona za działania następcze podejmowane przez Dyrekcję Generalną ds. Działalności Gospodarczej i Środowiskowej Przedsiębiorstw w związku z sektorem mleka i produktów mleczarskich. Zasiada ona w komitetach zarządzających, które śledzą kwestie związane z mleczarstwem w Komisji Europejskiej oraz uczestniczy w negocjacjach dotyczących polityk sektora mleczarskiego na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Odpowiada za wdrażanie tych polityk na szczeblu krajowym.

Stefan Gerschewski
Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie

Ukończył studia uniwersyteckie w zakresie prawa i administracji publicznej w Niemczech i Francji. Przez kilka lat pracował dla Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Berlinie oraz dla Departamentu Żywności i Rolnictwa Stałego Przedstawiciela Niemiec przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W tym okresie był także zaangażowany w kilka misji szkoleniowych dla organów ds. bezpieczeństwa konsumentów w Egipcie i Tunezji. Od 2015 r. był tymczasowo Radcą ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie na Ukrainie. Obecnie pełni tę funkcję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Dragan Rajkovič
Menadżer ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

W firmie Tetra Pak pracuje od 2002 roku. Do jego obowiązków należą organizacja zbiórki i recyklingu kartonów po płynnej żywności oraz komunikacja środowiskowa z interesariuszami w temacie gospodarki o obieguzamkniętym. Kluczowe obszary jego ekspertyzy to technologie recyklingu opakowań oraz opakowania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju.

Alexander Anton
Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Pekka Pesonen
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

Czesław Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł do Europarlamentu

W Parlamencie Europejskim od 2004, zasiada we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Obecnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2014 r., wcześniej I Wiceprzewodniczący. Pracuje także w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacjach do spraw stosunków z Kanadą i Chińską Republiką Ludową. W latach 1997-2004 poseł na Sejm RP. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2001-2003). Doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

David Richmond
 Menedżer ds. strategii handlowych (EMEA)  w Fonterra Co-Operative Group

David jest dumnym Nowozelandczykiem i członkiem rodziny Fonterra. Fonterra jest największą organizacją w Nowej Zelandii i światowym liderem w produkcji mleka i eksportera, zatrudniającą 22000 osób na całym świecie. Zajmuje się zaopatrywaniem w produkty mleczarskie miliardy konsumentów na całym świecie. Podczas swojej siedmioletniej pracy w firmie Fonterra David pełnił ważną funkcję w obszarach zaopatrzenia w mleko, działania globalne i globalny łańcuch dostaw. David jest obecnie odpowiedzialny za strategię handlu i interesariuszy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Jakub Olipra
Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Od 2015 r. ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych banku Credit Agricole, gdzie odpowiada za analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego. W 2016 r. został wyróżniony w konkursie Narodowego Banku Polskiego na najlepsze propozycje reform polskiej gospodarki za pracę pt. „Uwolnić potencjał polskiej wsi”. Laureat czołowych miejsc w konkursie Rzeczpospolitej na najcelniejsze prognozy cen surowców rolnych w 2017 r. (1 miejsce w prognozach o horyzoncie miesięcznym i 2 miejsce w prognozach o horyzoncie kwartalnym). Od 2017 r. współpracuje z Polską Izbą Mleka przygotowując komentarze do Insidera oraz Analizy Miesięcznej.

Robin Manning
Ekspert ds. handlu rolnego w Ministerstwie Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej Brytanii

Robin Manning ma 30-letnie doświadczenie w zakresie polityki rolnej, zdobyte w Ministerstwie Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej Brytanii (DEFRA), Agencji ds. Płatności Rolnych (RPA) oraz Komisji Europejskiej (AGRI). Robin zajmuje się produktami zwierzęcymi dla sektorów DEFRA i zespołu ds. Handlu. Wcześniej był kierownikiem zespołu ds. polityki mlecznej w DEFRA oraz pracował 7 lat w Brukseli jako ekspert ds. polityki rolnej w Komisji Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia dot. Wspólnej Organizacji Rynków Produktów Rolnych. Robin pracował także jako kierownik zespołu ds. zbóż i wina w DEFRA.