• Home
  • Łukasz Wyrzykowski

Łukasz Wyrzykowski

Łukasz Wyrzykowski Dyrektor ds. Analiz Mleczarskich w IFCN AG

Łukasz Wyrzykowski jest dyrektorem ds. analiz sektora mleczarskiego oraz analitykiem rynku mleka w IFCN AG w Kilonii w Niemczech. Przez siedem ostatnich lat jego głównymi obszarami ekspertyz były: modele rozwoju rynku mleczarskiego wraz z analizą mleczarskiego łańcucha wartości, ceny mleka i pasz oraz zachowanie produkcji, krótko- i długoterminowe prognozy produkcji i cen, struktura i analiza gospodarstw, rozwój projektów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzanie nimi, przygotowywanie raportów i analiz. Jest konsultantem ds. rynku mleka czołowych światowych przedsiębiorstw z łańcuchów dostaw mleczarskich na całym świecie. Lider zespołów ds. treści mleczarskich oraz IT składających się z 12 naukowców. Jest także członkiem zarządu IFCN AG odpowiedzialnym za strategiczne decyzje, rozwój przedsiębiorstwa, badania i rozwój oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.