Program

Dzień III

 28 września 2018 r.

 

12:00 – WYKWATEROWANIE GOŚCI

ZAKOŃCZENIE FSM

 

 

Dzień I

26 września 2018 r.

 

I SESJA – AKTUALNY STAN SEKTORA MLECZARSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ I PLANOWANEJ POLITYKI

Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom

Sytuacja na rynku mleka oraz zapasy odtłuszczonego mleka w proszku

Tendencje na światowym rynku mleka

Punkty zwrotne w mleczarstwie – polityka handlowa w 2018 r.

Sytuacja na rynku mleka z perspektywy unijnych producentów mleka

Rozwój globalnych trendów i perspektyw sektora mleczarskiego

Znaczenie handlu rolno-spożywczego pomiędzy Polską a Wielką Brytanią

 

II SESJA – ZAŁOŻENIA FINANSOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR, W TYM MIEJSCE DOSTAWCÓW I PRZETWÓRCÓW MLEKA. SZANSE I ZAGROŻENIA

Wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa europejskiego w kontekście rosnącego wpływu uwarunkowań zewnętrznych i znaczenia innowacji

Zmiany we wspólnej organizacji rynków produktów rolnych – jaka przyszłość czeka system interwencyjny i inne instrumenty? 

Czy reforma WPR oznacza reformę unijnego sektora mleczarskiego?

 

20:00 KOLACJA PLENEROWA

 

   

  

 

Dzień II

 

 27 września 2018 r.

 

III SESJA – MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ KRAJOWE I UNIJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ PAKIETY STABILIZACYJNE DLA SEKTORA

Kierunki innowacji w mleczarstwie i potencjalne ich wsparcie

Opakowania dla branży mleczarskiej w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym

Możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej branży mleczarskiej

Inwestowanie w przyszłość – przykład Valio Ltd.

Efektywność energetyczna jako przewaga konkurencyjna

 

IV SESJA – MECHANIZMY WSPOMAGAJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODY ROLNIKÓW I PRZETWÓRCÓW

Jak rozwiązać kwestię rosnącej zmienności cen produktów mlecznych w Europie: rola kontraktów terminowych futures, nowe modele cen produktów mlecznych i inne strategie zarządzania ryzykiem 

Giełdy terminowe i ich rola w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym dla produktów mlecznych na zmieniającym się rynku

Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie dochodu: perspektywa nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej

GEA jako światowy lider w procesie wdrażania nowych technologii

 

20:00 – GALA ROZDANIA NAGRÓD FSM 2018

UROCZYSTA KOLACJA 

WYNIKI XII RANKINGU SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH