• Home
  • Dragan Rajkovič

Dragan Rajkovič

Dragan Rajkovič Menedżer ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

W firmie Tetra Pak pracuje od 2002 roku. Do jego obowiązków należą organizacja zbiórki i recyklingu kartonów po płynnej żywności oraz komunikacja środowiskowa z interesariuszami w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe obszary jego ekspertyzy to technologie recyklingu opakowań oraz opakowania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju.