• Home
  • Andrzej Babuchowski

Andrzej Babuchowski

Andrzej Babuchowski Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego (IIPM)

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.