ul. Adama Mickiewicza 7/23, Białystok +48 85 743 68 56 biuro@2018.forum-mleczarskie.org

List od Prezesa Rady Ministrów

1 października 2018 Ania 0 Comment

Podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbyło się w terminie 26-28 września br. w Hotelu Narvil w Serocku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski przeczytał list od Prezesa Rady Ministrów.

„Tegoroczne Forum zbiega się w czasie z intensywną dyskusją na forum unijnym i na temat przyszłych ram finansowych i kształtowaniu wspólnej polityki rolnej po roku 2020. Polska zwraca uwagę, że realizacja ambitnych celów tej polityki powinna być oparta o odpowiedni budżet. Nowe rozwiązania muszą zapewnić równe warunki konkurencji na jednolitym rynku oraz być adekwatne do wyzwań w sektorze rolnym – zwłaszcza do zmienności cen i sytuacji kryzysowych.” – napisał w liście Prezes Rady Ministrów.