ul. Adama Mickiewicza 7/23, Białystok +48 85 743 68 56 biuro@2018.forum-mleczarskie.org

  • Home
  • Aktualności
  • Ostatnia czwarta sesja XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej obejmowała mechanizmy wspomagające i zabezpieczające dochody rolników i przetwórców

Ostatnia czwarta sesja XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej obejmowała mechanizmy wspomagające i zabezpieczające dochody rolników i przetwórców

27 września 2018 Ania 0 Comment

Ostatnia czwarta sesja XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej obejmowała mechanizmy wspomagające i zabezpieczające dochody rolników i przetwórców. Jednym z głównych tematów wystąpień była kwestia kontraktów terminowych oraz zarządzania ryzykiem przez producentów i przetwórców mleka. W sesji wzięli udział przedstawiciele Ife Institute of Food Economics, Europejskiej Giełdy Energii (EEX), GEA Polska oraz Fonterra Co-Operative Group Limited. 

Zabezpieczenie dochodów rolników oraz przetwórców mleka wzbudza wiele obaw. Kontrakty terminowe stanowią jedną z możliwości zabezpieczenia przed stratami. Mechanizm kontraktu polega na zawarciu umowy między dwoma stronami, w których nabywca kontraktu terminowego zobowiązuje się do odkupienia od sprzedawcy (wystawcy) w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego (np. produktu rolnego) po i z góry określonej cenie. Nabywca kontraktu terminowego zajmuje pozycję długą, licząc na wzrost ceny instrumentu bazowego. Natomiast wystawca kontaktu terminowego zajmuje pozycję krótką, licząc na spadek ceny instrumentu bazowego. Korzystanie z kontraktów terminowych może mieć dwa oblicza: spekulacyjny (gdy podmiot liczy na wzrost bądź spadek ceny instrumentu bazowego) oraz zabezpieczający transakcję (gdy np. rolnik chce zabezpieczyć cenę płaconą mu za mleko w przyszłości).

Henrike Burchardi – Starszy analityk w Ife Institute of Food Economics omówił jak rozwiązać kwestię rosnącej zmienności cen produktów mlecznych w Europie oraz rolę kontraktów terminowych futures, nowych modeli  cen produktów mlecznych i innych strategii zarządzania ryzykiem.

O giełdach terminowych i ich roli w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym dla producentów mlecznych na zmieniającym się rynku opowie Peter Blogg – Starszy Menadżer ds. Produktów Rolnych na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX).

Dziewięć lat temu w Europie nie było żadnych produktów notowanych na giełdzie związanych z produktami mleczarskimi. Dziś EEX (Europejska Giełda Energii) oferuje trzy produkty typu future, które cieszą się powodzeniem – dotyczą one masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serwatki w proszku. Więcej na  ten temat uczestnicy uzyskali podczas wystąpienia  Petera Blogg’a.

Na temat zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia dochodu z perspektywy nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej wypowiedział się David Richmond – Menadżer ds. strategii handlowych (EMEA) w Fonterra Co-Operative Group Limited.

Prelekcję pt. „GEA jako światowy lider w procesie wdrażania nowych technologii” wygłosił Jarosław Trębski, przedstawiciel GEA Polska.

Paneliści podsumowali ww. tematykę podczas ostatniego panelu dyskusyjnego.