ul. Adama Mickiewicza 7/23, Białystok +48 85 743 68 56 biuro@2018.forum-mleczarskie.org

  • Home
  • Aktualności
  • Pierwsza sesja konferencyjna pt. Aktualny stan sektora mleczarskiego w kontekście realizowanej i planowanej polityki.

Pierwsza sesja konferencyjna pt. Aktualny stan sektora mleczarskiego w kontekście realizowanej i planowanej polityki.

26 września 2018 Ania 0 Comment

Tuż po uroczystym otwarciu XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przez Panią Agnieszkę Maliszewską – Organizator Forum oraz Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego rozpoczęła się pierwsza sesja konferencyjna pt. Aktualny stan sektora mleczarskiego w kontekście realizowanej i planowanej polityki. 

Prelekcję na temat sytuacji na polskim rynku mleka oraz działaniach rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom rozpoczął Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż w 2017 r. nastąpił wyraźny wzrost opłacalności produkcji i przetwórstwa mleka. Średnia cena skupu mleka w ciągu ubiegłego roku wzrosła o blisko 15%, osiągając w grudniu 2017 r. wysoki poziom 151,58 zł/kg. Dobra koniunktura na rynku mleka będąca skutkiem wyraźnego ożywienia zapotrzebowania na produkty mleczne na rynku unijnym i światowym, wpłynęła na wzrost cen zbytu większości produktów mlecznych, zwłaszcza masła i serów oraz wzrost krajowej produkcji mleka i przetworów mlecznych.
Bieżące działania resortu rolnictwa w zakresie rynku mleka koncentrują się m.in. na realizacji mechanizmów wsparcia finansowego dostępnych w PROW 2014-2020.

Następnie, Raphaëlle Malot z Ministerstwa Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji omówił sytuację na rynku mleka oraz kwestie dotyczące zapasów odtłuszczonego mleka w proszku.

Tendencje na światowym rynku mleka przedstawił Jakub Olipra – Ekonomista w Credit Aricole Bank Polska S.A. Przez ostatnie dwa lata na światowym rynku mleka zaszły bardzo głębokie zmiany. Zmienność cen produktów mlecznych wzrosła do niespotykanych dotąd poziomów. Jednocześnie stabilna na tle historycznym relacja cen tłuszczu mlecznego i białka osiągnęła wartości, które jeszcze na początku 2016 r. wydawały się zupełnie nierealne.

O punktach zwrotnych w polityce handlowej na rok 2018 r. w obrębie mleczarstwa omówił Jukka Likitalo – Sekretarz Generalny EUCOLAIT. Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zaprezentował sytuację na rynku mleka z perspektywy unijnych producentów mleka.

Przedostatni wykład pierwszej sesji konferencyjnej XVI FSM wygłosił Łukasz Wyrzykowski – Dyrektor ds. Analiz Mleczarskich w IFCN AG. W swojej prelekcji zaprezentował rozwój globalnych trendów i perspektyw dla sektora mleczarskiego.

Znaczenie handlu rolno-spożywczego pomiędzy Polską a Wielką Brytanią zostało omówione przez eksperta Robina Manninga reprezentującego Ministerstwo Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej Brytanii.

Eksperci podsumowali sytuację na rynku mleczarskim podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski, Jakub Olipra, Raphaëlle Malot, Jukka Likitalo, Lilija Tepeliene, Łukasz Wyrzykowski oraz Robin Manning.