ul. Adama Mickiewicza 7/23, Białystok +48 85 743 68 56 biuro@2018.forum-mleczarskie.org

Druga sesja konferencji m.in. o WPR

26 września 2018 Ania 0 Comment

Czas na pierwszą prelekcję drugiej sesji konferencyjnej. Poruszono w niej założenia finansowe w nowej perspektywie finansowej WPR, w tym miejsce dostawców i przetwórców mleka. Szanse i zagrożenia. Wśród prelegentów i panelistów znajdowali się m.in.: Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Michel Nalet – Prezydent European Dairy Association (EDA) oraz Roel Jongeneel – Starszy badacz, Analityk Polityki i Rynku, Wageningen Economic Research oraz Aneta Suchoń z Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Wniosek Komisji Europejskiej (KE) dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021‒2027 obejmuje kwotę 365 mld EUR (w cenach bieżących), odpowiada to średnio 28,5 proc. całkowitego budżetu na okres 2021-2027. W ramach kwoty przeznaczonej na WPR 265,2 mld EUR ma zostać wykorzystane na płatności bezpośrednie, 20 mld EUR na środki wspierania rynku (EFRG – Europejski Funduszu Rolniczy Gwarancji), a 78,8 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Kolejne 10 mld EUR zostanie udostępnione w ramach unijnego programu badawczego „Horyzont Europa” na wsparcie konkretnych projektów badawczych i innowacji w zakresie żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki ekologicznej.

Czy reforma WPR oznacza reformę unijnego sektora mleczarskiego? O tym uczestnicy  Forum przekonali się słuchając wystąpień i panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział wybitni eksperci.